Gelria

1 Música

Bio

 • Finalista 2017, Galiza

  Fanse zocas pechadas e chinelas
  en Loentia, Duarría e Formarán.
  Non hai zocas xeitosas como elas,
  ben lle caen ao pé e ben se traen!

  Foron afumadas cun casqueiro.
  Ao andar son ledas, cantareiras.
  Aunque feitas de bido ou amieiro
  son como o vento de lixeiras!

  A gracia da abidueira
  atopou o seu destino,
  fíxose zoca chinela,
  apreixa un pé feminino!

  Fíxose zoca chinela
  abidueira lanzal.
  Agora sobor da acera
  canta con voz musical!

  A zoca xa é canción
  delgada como asubío
  que aprendeu a abidueira
  dos melros de xunto ao río.

  Fíxose zoca chinela
  a gracia da abidueira.
  Vai marcando na acera
  os puntos da muiñeira!