videopoemas.

Divulgar a poesía galego-portuguesa actual para achegar
a cultura e a lingua dos dous países.

Tamén podes ler tódolos poemas finalistas nas edicións do ari[t]mar