Taboada | Najla Shami

Finalista 2020, Galiza
Najla Shami
1 Música

Carballeiriña do val
ten a miña á o teu ar,
Faro de branco chapeu
cantar de terra no ceu.

Ouro en Bembibre
no regueiro do muíño a ouca en flor
e no silencio morno morre a luz do sol
na pel da noite.

Alfaia de auga, Mourulle
brúa en Vilela o café.
Durme na Torre o besbello.
Soutar no van de Eirexe
do castro a Fradé.

Espida no Miño
leito á altura da lúa na mura da adega maior
e no silencio morno morre a luz do sol.
E a noite cantou.

ooooouoooouu…

Espida no Miño
leito á altura da lúa na mura da adega maior
e no silencio morno morre a luz do sol.
E a noite cantou, cantou
e a veiga calou, calou,
e a noite cantou, cantou
e a veiga calou, calou.