Como eu canto | Ses

Finalista 2016, 3º posto Galiza
Ses
3 Músicas

Para cantar coma min-e
Para cantar coma eu canto
Para cantar coma min-e
Para cantar como eu canto
Ese cantar que botaches
Dime quenchoaprendi-e
Ese cantar que botaches
Dime que choaprendiu
Aprendiumomiñaavoa
A nai da nai que me pariu-e
Para cantar coma min
Para cantar como eu canto
Para cantar coma min
Para cantar como eu canto
Levo unha una pena moi fonda
Cravada dentro da ialma
Levo unha pena moi fonda
Cravada dentro da ialma
E habíamesme de bicar-e
Que con iso me pasaba
Para cantar coma min-e
Para cantar como eu canto
Para cantar coma min-e
Para cantar como eu canto
I esta miñacompañeira
Cosollos que ten na cara
Esta miñacompañeira
Cosollos que ten na cara
Non hai rapaza nin mozo
Que non queiranamorala
Para cantar coma min-e
Para cantar como eu canto
Para cantar coma min-e
Para cantar como eu canto
Busco gracia busco gracia
Busco gracia e máis donaire
Busco gracia busco gracia
Busco gracia e máis donaire
Fun á rúa onda por ela
E non andaba no baile
Para cantar coma min-e
Para cantar como eu canto
Para cantar coma min-e
Para cantar como eu canto
Para cantar coma min-e
Para cantar como eu canto
Para cantar coma mine
Para cantar como eu canto
Hai que te-lo sentimento
Do fogo que está bailando
Para cantar coma min-e
Para cantar como eu canto
Para cantar coma min-e
Para cantar como eu canto (bis)