Banharemonos nas Ondas | LaMontagne & PicoAmperio

Finalista 2023, Galiza

Letra de Banharemonos nas Ondas de LaMontagne & PicoAmperio
Quantas sabedes amar amigo
Treyde comig′a lo mar de Vigo
E banharemonos nas ondas
Treyde comig’a lo mar de Vigo
E veeremo′lo meu amigo
E banharemonos nas ondas

Quantas sabedes amar amado
Treyde comig’a lo mar levado
E banharemonos nas ondas
Treyde comig’ a lo mar de Vigo
E veeremo′lo meu amigo
E banharemonos nas ondas
E banharemonos nas ondas
E banharremonos nas ondas

Eno sagrado en Vigo
Baylava corpo velido
Oh, oh, oh
Amor ei, amor ei

En Vigo no sagrado
Baylava corpo louçano
Oh, oh, oh
Amor ei, amor ei

Baylava corpo velido
Que nunca ouver′amigo
Baylava corpo louçano
Que nunca ouver
Nunca ouver’amigo
Ergas no sagrad′en Vigo
Que nunca ouver amado
Ergas en Vigo, no sagrado

¿Ú e lo mar salido?
Embaixo do meu embigo, ven!

E banharemonos
E banharemonos nas ondas
E banharemonos nas ondas
E banharemonos nas ondas