Rosalía Fernández Rial

1 Música
 • Detrás do espello
  todas eramos a mesma muller,
  núa,
  interrogativa,
  reclamándolle respostas
  á realidade.
  Ninguén vai chamar por nós?
  Ninguén ─silencio ─.
  Porque sodes a mesma muller sen rostro,
  sen nome.
  E se nos creamos?
  Que cada unha
  se debuxe da forma que queira.
  E foi así como demos a luz
  os nosos lenzos,
  soñando pincel,
  imaxinando cores,
  a grande escala.
  Foi así como
  comezamos a parirnos…
  Ata nacer
  entre os marcos ceibes
  da fantasía feminina.
  Así hoxe vexo,
  nos seus ollos,
  que o teu retrato
  son eu.