Ana Romaní

1 Música
 • Finalista 2021, Galiza

  desmonten os marcos e as estruturas históricas que os sustentan
  fagan con eles filigranas retóricas amplificadas mesmo desde as
  tribunas

  aventuren un campo léxico apropiado e versátil
  esténdano en subcampos
  pólas

  que contaxien unha convicción de saber
  irradien os conceptos en capas delgadas finísimas case transparentes
  convoquen as paixóns e os fracasos as emocións máis empáticas
  ateiguen a praza no entusiasmo do slogan
  coloquen algunha melodía como himno
  -a liña rítmica ha ser sinxela o texto tamén mais con esquinas
  e algún espazo para versións a varias voces-
  desprácense en espiral percórrana entre salóns e cronistas
  comprázanse no cálido suxeito que foron moldeando
  dean unha volta outra máis ampla
  fagan rolda no extensión do radio
  arquivoltas dun perímetro aberto aberto aberto
  e na conxunción de afectos e verdes horizontes1
  procédase con mesura e cautela
  á deglutición